Godadgang Logo

Nr. Vorupør - Strandpromenade

Nr. Vorupør - Strandpromenade
Nr. Vorupør - Strandpromenade
Nr. Vorupør - Strandpromenade

Thisted Kommune har store planer for udviklingen af Nr. Vorupør. Der er anlagt en ny smuk strandpromenade gennem byen langs stranden med de for området så karakteristiske fiskerbåde, der gør det muligt for alle at komme tæt på havet og stranden og ud på den imponerende mole. Dertil kommer planerne for et nyt havnebad med bademulighed og strandadgang for alle. Nye badebroer og fritidsfaciliteter skal gøre adgangen til stranden og havet mere attraktiv og tidsvarende og kunne rumme endnu flere gæster hele året. Tilgængeligheden spiller en vigtig rolle i de nye planer. Det nye havnebad er under opførelse og færdiggøres i etaper.

 

Mærkede steder
Nr. Vorupør -   Strandpromenade og udsigtsplatform
Strandpromenade og udsigtsplatform

FluebenHørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, SynshandicappedeNr. Vorupør -  Mole
Mole

FluebenHørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, SynshandicappedeNr. Vorupør -  Toiletfaciliteter
Toiletfaciliteter

FluebenSynshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede


Kontaktinformationer
AdresseVesterhavsgade, 7700 Thisted

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96