Godadgang Logo

Nyhuse Kirkegård og kapel

Nyhuse Kirkegård og kapel
Nyhuse Kirkegård og kapel
Nyhuse Kirkegård og kapel

Hillerød kommune har fokus på tilgængelighed til kommunens bygninger og har derfor fået en række bygninger - herunder Nyhhuse Kirkegård og kapel - God Adgang mærket. Du kan læse mere om adgangsforholdene i faktaarket eller klikke på billederne for at få dem vist i stor størrelse.

Mærkede steder
Nyhuse Kapel
Nyhuse Kapel

FluebenSynshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappedeNyhuse kirkegård
Nyhuse kirkegård

FluebenSynshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede


Kontaktinformationer
AdresseKapelvej 1, 3400 Hillerød

Telefon73 32 23 96

Emailnykirk@hillerod.dk

Hjemmesidewww.hillerod.dk/borger/sundhed-omsorg-og-handicap/livets-afslutning/kirkegaarde/

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96