Godadgang Logo

Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund

Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund

Oversigt over Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund er indrettet på 1. sal i Helsingør Sundhedshus (indviet i foråret 2023). Der er adgang til 1. sal via enten trapper eller elevatorer. Sundhedshuset tilbyder generelt gode parkerings-, adgangs-, og toiletforhold. Den gode tilgængelighed afspejles bl.a. ved at de primære adgangsveje (både udvendigt og indvendigt) er forsynet med ledelinjer og opmærksomhedsfelter samt at de indvendige gangarealer er forsynet med håndlister langs den ene side. Derudover er der velindrettede hvilepladser og gode handicaptoiletter mv.

Parkering ved klinikken

Antal handicapparkeringspladser12 stk

Bredde på handicapparkeringsplads3.5 m

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringspladsens brugsareal er markeret/opstribetJa

Markeret med handicapsymbol på underlagetJa

Belægning på handicapparkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGod asfalt, fliser el. lign

Kantsten udlignetJa

Hældning på kantstensrampe8 %

Kommentar: Der er indkørsel til parkeringsarealet fra Prøvestensvej. Parkeringsarealet er asfalteret og indeholder 12 markerede handicapparkeringspladser. Handicapparkeringspladserne har en bredde 3,5 - 5,0 m. Der er også indrettet handicapparkeringspladser med el-ladestandere. Bemærk at der er anlagt ledelinjer fra parkeringsarealet og frem til hovedindgangen.

Fra parkering til indgang

Afstand fra handicapparkering til indgangen60 m

Afstand fra holdeplads til indgangen10 m

Kantstens højde5 cm

Kantsten udlignetJa

Hældning på kantstensudligning10 %

Kommentar: Der er en vendeplads ved hovedindgangen, som kan benyttes, hvis man skal hente eller sætte en patient af.

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangenGod asfalt, fliser el. lign

Generel passagebredde150 cm

Adgangsvejens bredde på det smalleste sted150 cm

Bredde på friholdt gangareal150 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Vejen frem til indgangen er niveaufriJa

På vejen frem til indgangen findesUdlignet i terræn

Indgang til bygning

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Dørtrin er markeretJa

Kommentar: Der er sensorstyrede glasskydedøre ved hovedindgangen. Bemærk at der fra vindfanget og gennem forhallen er ledelinjer i gulvet til hhv. informationen, trappen til 1. sal og elevatorerne.

Vandret flade foran indgangenJa

Størrelse på vandret flade foran indgangsdøren150 cm

Rist foran indgangsdørenGitterrist

Længde af huller i risten foran indgang (i gangretningen)0.9 cm

Bredde af huller i risten foran indgang (i gangretningen)3 cm

Døren ved indgangenEn skyde dør

Passagebredde gennem indgangsdøren200 cm

IndgangdørenSkydedøre

Betjening af dørenCensorstyret dørautomatik

Belysning ved indgangsdørenJa

Indgangen er skiltetJa

Opmærksomhedsfelt ved indgangenJa

Glasparti markeret med vandret markeringRinge markering flere steder

Elevator og trapper

Elevator giver adgang til : Der er indgang til elevatoren i stueplan på venstre hånd umiddelbart efter hovedindgangen. Elevatoren ligger til venstre for trappen til 1. sal og giver adgang til 1. sal, hvor klinikken er indrettet.

Der er niveaufri adgang til elevatorJa

Dybde af frit manøvreareal foran elevator200 cm

Elevatordøren er automatisk.Ja

Elevatordøråbningens bredde100 cm

Elevatorstolens bredde140 cm

Elevatorstolens dybde170 cm

Etageknapperne, laveste 95 cm

Etageknapperne, højeste104 cm

Knapper understøtter orientering vedr. følesansenJa

Anvendes easy-touch knapperNej

Antal håndlister i elevator2 stk

Åbning af elevatordøre annonceres vedLyd signal

Etager angives med syntetisk taleJa

Lyssignal der viser at nødalarm er aktiviteret Ja

Kommentar: Elevatoren har en kapacitet på 13 personer / 1.000 kg.

Trapper forefindes i bygningenJa

Antal trin på trappe27 stk

Bredden af trappen155 cm

Trinhøjde18 cm

Trindybden30 cm

Markering af trinAlle trin

Følgende flader på trin er markeretTrinflade

Afskærmning af fritstående trapperFast afskærmet

Højde på sideværn125 cm

Håndlister, højde80 cm

Placering af håndlister ved trapperBegge

Forlængede håndlister ved trappen50 cm

Alternativ til trappenJa

Belysning eller farvemarkering af trappenJa

Kommentar: Der er her tale om trappen fra forhallen i stueplan til 1. sal, hvor klinikken er indrettet. Bemærk at trappen er forsynet med håndlister i to højder og har et hvilerepos ca. midtvejs. Bemærk endvidere, at der er anlagt opmærksomhedfelt både oven- og nedenfor trappen.

Opmærksomhedsfelt før trappenJa

Reception og venteområde

Passagebredde gennem døre 86 cm

Træk- og trykkraft for døre i bygningen2.5 kg

Fri passagebredde frem til skranke 150 cm

Skrankehøjde91 cm

SkrankebelysningNej

Teleslynge ved skrankeNej

Egen FM sender kan anvendes ved skrankeJa

Højde på kortlæser til sundhedskort118 cm

Stole med armlænJa

Stole med ryglænJa

Sædehøjde på stol45 cm

Navneopkald foregår auditivtJa

Indretning af klinikken

Passagebredde gennem døre 86 cm

Træk- og trykkraft for døre i bygningen2.5 kg

Passagebredde på gange i bygningen130 cm

Gange er friholdt for inventarJa

Gange kan anvendes som ledelinierJa

Hældninger i bygningen på mere end 5%Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Afstand mellem lyskilder3 m

Indretning af behandlerrum

Mindste længde af frit manøvreareal150 cm

Frit manøvreareal på min. 150 x 150 cmJa

Toiletter

Handicaptoilet Ja

Kommentar: Der er ikke patienttoiletter i klinikken. Der henvises til handicaptoilettet i gangarealet på 1. sal i adgangsvejen mellem elevatoren og klinikken.

Manøvreplads foran døren til toilettetJa

Samme gulvniveau foran døren og inde på toilettetJa

Passagebredde gennem dør til toilet86 cm

Døren til toilettetDøren åbner udad

Toiletdør, træk og trykkraft2.5 kg

Bredde af vendeareal på toilet155 cm

Længde af vendeareal på toilet165 cm

Bredde på fripladsen på den ene side af toiletkummen95 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg80 cm

Siddehøjde på toilettet48 cm

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl kan betjenes med mere end 1 finger

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armstøtter flugter med forkanten af toilettetJa

Armatur på håndvaskenLetbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask85 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser95 cm

Afstand til sæbedispenser55 cm

Indvendig lås er letbetjentLetbetjent

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl100 cm

Højden på beholder til papirservietter126 cm

Ventilationsanlæg på toiletJa

Overflader kan aftørres og rengøres Ja

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Tilbagetrækshåndtag indvendigtJa

Fører- og servicehund

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Indeklima

Fællesarealer er fri for medbragte husdyrJa

Dyrefri områder er skiltetJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 20-03-2024 (Version 2)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96