Godadgang Logo

Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund

Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund
Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund

Oversigt over Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund

Informationer til
Check Synshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Øre-Næse-Hals Klinikken Øresund er indrettet på 1. sal i Helsingør Sundhedshus (indviet i foråret 2023). Der er adgang til 1. sal via enten trapper eller elevatorer. Sundhedshuset tilbyder generelt gode parkerings-, adgangs-, og toiletforhold. Den gode tilgængelighed afspejles bl.a. ved at de primære adgangsveje (både udvendigt og indvendigt) er forsynet med ledelinjer og opmærksomhedsfelter samt at de indvendige gangarealer er forsynet med håndlister langs den ene side. Derudover er der velindrettede hvilepladser og gode handicaptoiletter mv.

Fra parkering til indgang

Generel passagebredde150 cm

Adgangsvejens bredde på det smalleste sted150 cm

Bredde på friholdt gangareal150 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Indgang til bygning

Dørtrin er markeretJa

Rist foran indgangsdørenGitterrist

Længde af huller i risten foran indgang (i gangretningen)0.9 cm

Bredde af huller i risten foran indgang (i gangretningen)3 cm

Døren ved indgangenEn skyde dør

IndgangdørenSkydedøre

Betjening af dørenCensorstyret dørautomatik

Belysning ved indgangsdørenJa

Opmærksomhedsfelt ved indgangenJa

Glasparti markeret med vandret markeringRinge markering flere steder

Elevator og trapper

Elevator giver adgang til : Der er indgang til elevatoren i stueplan på venstre hånd umiddelbart efter hovedindgangen. Elevatoren ligger til venstre for trappen til 1. sal og giver adgang til 1. sal, hvor klinikken er indrettet.

Knapper understøtter orientering vedr. følesansenJa

Anvendes easy-touch knapperNej

Åbning af elevatordøre annonceres vedLyd signal

Etager angives med syntetisk taleJa

Kommentar: Elevatoren har en kapacitet på 13 personer / 1.000 kg.

Trapper forefindes i bygningenJa

Antal trin på trappe27 stk

Bredden af trappen155 cm

Trinhøjde18 cm

Trindybden30 cm

Markering af trinAlle trin

Følgende flader på trin er markeretTrinflade

Afskærmning af fritstående trapperFast afskærmet

Højde på sideværn125 cm

Placering af håndlister ved trapperBegge

Forlængede håndlister ved trappen50 cm

Belysning eller farvemarkering af trappenJa

Kommentar: Der er her tale om trappen fra forhallen i stueplan til 1. sal, hvor klinikken er indrettet. Bemærk at trappen er forsynet med håndlister i to højder og har et hvilerepos ca. midtvejs. Bemærk endvidere, at der er anlagt opmærksomhedfelt både oven- og nedenfor trappen.

Opmærksomhedsfelt før trappenJa

Reception og venteområde

Fri passagebredde frem til skranke 150 cm

SkrankebelysningNej

Indretning af klinikken

Gange er friholdt for inventarJa

Gange kan anvendes som ledelinierJa

Afstand mellem lyskilder3 m

Toiletter

Kommentar: Der er ikke patienttoiletter i klinikken. Der henvises til handicaptoilettet i gangarealet på 1. sal i adgangsvejen mellem elevatoren og klinikken.

Døren til toilettetDøren åbner udad

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Fører- og servicehund

Tilladt at medbringe førerhundJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 20-03-2024 (Version 2)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96