Godadgang Logo

Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)

Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)

Oversigt over Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)

Informationer til
Red Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Der er indkørsel til parkeringsarealet fra Otterup Mose. Billederne og beskrivelsen nedenfor vedrører en rundtur i Otterup Byskov som er ca 1,4 km lang. Turen er jævn og uden væsentlige hældninger. På det første stykke er stien smal og primært en trampesti. Efter ca 300 m kommer man ind på en almindelig skovvej med en belægning af stabilgrus (stenstørrelse 1-3 cm), så man skal være forberedt på en ujævn belægning som en typisk skovvej ofte er. Der er ingen toiletfaciliteter i forbindelse med turen.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt15 stk

Belægning på parkeringsplads Delvis udemærket

Kommentar: Parkeringspladsen har en belægning af stabilgrus, så man skal være forberedt på større sten (diameter 1-3 cm).

Afstand fra handicapparkering/parkeringsplads til begyndelsen af stisystemet40 m

Beskrivelse af rute

Kommentar: Stien begynder som en trampesti og går over i en typisk skovvej med en belægning af stabilgrus (sten større end 0,5 cm i diameter). Man skal således være forberedt på nogen ujævnheder undervejs. Rollatorer og kørestolsbrugere bør vælge hjælpemidler med store hjul og man skal kunne tåle rystelser.

Fast belægning på gangarealNej Red

Belægningstype på gangarealerStabilgrus Red

Kommentar: Stien er smal især i begyndelse. Stien har tidligere været anlagt som en almindelig sti (130 cm bred) men pga bevoksning er stien i dag snævret ind.

Oversigtskort over store anlægJa

Kommentar: Ved stiens start er der opsat et oversigtsskilt og noget af vejen følger man skiltningen til den røde kløverstirute. Rundturen i skoven er ikke skiltet.

Gangarealer er niveaufriJa

Niveau-udligningUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning 4 %

Kommentar: Ruten er forholdsvis flad uden nævneværdige hældninger.

Tilladt at medbringe servicehundJa

Kommentar: Hunde skal føres i snor.

Hvilepladser langs stisystemet / på området

Afstand mellem hvilepladser 650 m

Kommentar: Der er ingen bænke langs ruten. Der er to bord og bænke sæt på det åbne græsareal, som man passerer to gange. Det er den eneste siddemulighed undervejs.

Borde og bænke samt toilet

God sti frem til borde/bænkeNej Red

Underlag er fast og jævntNej Red

Bænkens sæde-/siddehøjde45 cm

Der er siddeplads, hvor man ikke skal skræve over stivere, bordben m.m.Ja

Kommentar: Der er to bord og bænke sæt på det åbne græsareal, som man passerer to gange.

Der findes toilet på udearealNej

Kommentar: Der er ingen toiletfaciliteter i forbindelse med Otterup Byskov.

 

Andre oplysninger

Opdateret: 07-04-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96