Godadgang Logo

Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)

Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)
Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)

Oversigt over Otterup Byskov - Rundtur (1,4 km)

Informationer til
Check Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Der er indkørsel til parkeringsarealet fra Otterup Mose. Billederne og beskrivelsen nedenfor vedrører en rundtur i Otterup Byskov som er ca 1,4 km lang. Turen er jævn og uden væsentlige hældninger. På det første stykke er stien smal og primært en trampesti. Efter ca 300 m kommer man ind på en almindelig skovvej med en belægning af stabilgrus (stenstørrelse 1-3 cm), så man skal være forberedt på en ujævn belægning som en typisk skovvej ofte er. Der er ingen toiletfaciliteter i forbindelse med turen.

Parkering

Afstand fra handicapparkering/parkeringsplads til begyndelsen af stisystemet40 m

Beskrivelse af rute

Oversigtskort over store anlægJa

Kommentar: Ved stiens start er der opsat et oversigtsskilt og noget af vejen følger man skiltningen til den røde kløverstirute. Rundturen i skoven er ikke skiltet.

Hvilepladser langs stisystemet / på området

Afstand mellem hvilepladser 650 m

Borde og bænke samt toilet

Der findes toilet på udearealNej

Kommentar: Der er ingen toiletfaciliteter i forbindelse med Otterup Byskov.

 

Andre oplysninger

Opdateret: 07-04-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96