Godadgang Logo

Pharmakon - Salen

Pharmakon -  Salen

Oversigt over Pharmakon - Salen

Informationer til
Check Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Adgang frem til indgang

Afstand fra holdeplads til indgang5 m

Bygningsindretning generelt

Afstand mellem lyskilder3 m

Indretning af toiletfaciliteter

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.98 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå venstre side af wc-kummen

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Generelle forhold

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning mange steder

Informationsskilte erTydelige skilte

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport150 m

Afstand til kiosk1 km

Oplæsning af hjemmesideJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 30-08-2016 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96