Godadgang Logo

Rønnebæksholm Kunst og Kulturcenter

Året rundt byder Rønnebæksholm på koncerter. Koncerterne finder primært sted i Herskabsstalden, men musikarrangementer afholdes også udendørs, i parken, ved Venligheden og på gårdspladsen. I parken har der været afholdt operakoncerter og teaterarrangementer, og Haveselskabets tilbagevendende Havemarked afholdes ligeledes her. Sankthans afholdes på de nærliggende enge. I forbindelse med udstillingerne er der omvisninger og foredrag.

Mærkede steder
Rønnebæksholm Kunst og Kulturcenter
Rønnebæksholm Kunst og Kulturcenter

FluebenSynshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappedeRønnebæksholm Kunst og Kulturcenter - Herskabsstaldene
Herskabsstaldene

FluebenKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder


Kontaktinformationer
AdresseRønnebæksholm 1, 4700 Næstved

Telefon55 72 47 24

EmailINFO@ROENNEBAEKSHOLM.DK

Hjemmesidehttp://roennebaeksholm.dk/

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96