Godadgang Logo

Shelters på Flyvestation Værløse

Shelters på Flyvestation Værløse
Shelters på Flyvestation Værløse
Shelters på Flyvestation Værløse
Shelters på Flyvestation Værløse
Shelters på Flyvestation Værløse
Shelters på Flyvestation Værløse
Shelters på Flyvestation Værløse
Shelters på Flyvestation Værløse
Shelters på Flyvestation Værløse
Shelters på Flyvestation Værløse
Shelters på Flyvestation Værløse
Shelters på Flyvestation Værløse
Shelters på Flyvestation Værløse
Shelters på Flyvestation Værløse
Shelters på Flyvestation Værløse
Shelters på Flyvestation Værløse
Shelters på Flyvestation Værløse
Shelters på Flyvestation Værløse
Shelters på Flyvestation Værløse
Shelters på Flyvestation Værløse
Shelters på Flyvestation Værløse
Shelters på Flyvestation Værløse

Oversigt over Shelters på Flyvestation Værløse

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Der er tre shelters på området. Den ene shelter er indrettet med en stålskinne i loftet, så man kan montere sin egen lift og sele i skinnen, så man kan lifte gæster ind i shelteren og ud igen. Til denne shelter er der anlagt en sti med fast grus fra ankomstområdet og frem til shelteren. Til de to andre sheltere er der kun adgang over et ujævnt græsareal. Der er et primitivt toilet - et lokum uden rindende vand - som også er indrettet som handicaptoilet. Der er god plads, armstøtter ved lokummet og en lift i loftet, der kan benyttes sammen med eget sejl/sele. Der er en vandpost på området med drikkevand, som også kan bruges til vask af hænder efter toiletbesøg. Hver shelter har sin egen grill. Det er en god ide selv at medbringe brænde. Derudover er der borde og bænke ved hver shelter.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt15 stk

Kommentar: Der kan parkeres på asfalt ved shelterpladsen, hvis man aftaler med Naturstyrelsen, at bommen kan åbnes. Hvis ikke bommen kan åbnes, er der ca 500 m fra parkeringspladsen og frem til shelterområdet.

Belægning på parkeringsplads Delvis udemærket

Kommentar: Belægningen på parkeringsområdet og frem til shelterområdet er asfalt.

Afstand fra holdeplads til begyndelsen af stisystemet i m30 m

Adgangen hen til shelteren

Fast belægning på gangarealJa

Belægningstype på gangarealerFast grus

Kommentar: Der er en grussti frem til den ene shelter. De to andre er der kun adgang til over ujævnt græs.

Passagebredde på gangarealer180 cm

Gangarealer er niveaufriJa

Niveau-udligningUdlignet i terræn

Kommentar: Pladsen er jævn med maks hældning på 4 procent

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Kommentar: Alle hunde skal føres i snor

Udkigsplatform

Kommentar: Fri højde under halvtag 180 cm. Højde pågulvi shelter 64cm

Bord og bænke ved shelteren

God sti frem til borde/bænkeJa

Niveaufri adgang til borde og bænkeJa

Underlag er fast og jævntJa

Plads til en kørestol ved bordetJa

Frihøjde under bord63 cm Red

Bænkens sæde-/siddehøjde45 cm

Der er siddeplads, hvor man ikke skal skræve over stivere, bordben m.m.Nej

Afstand til nærmeste handicaptoilet30 m

Kommentar: A-borde uden ryglæn. Bordpladen er forlænget, så der er en fri dybde under bordet på 45 cm. Pga sarg er den fri højde under bordet kun 63 cm. Siddehøjde på bænkene er 45 cm.

Indretning af lokum

Der findes toilet på udearealJa

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet105 cm

Højden af dørtrin til toilet0 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.100 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå begge sider af wc-kummen

Toilethøjde50 cm

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Indvendig lås er letbetjentDelvis letbetjent

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Tilbagetræksbøjle på dørenJa

Aflåst toiletNej

Betaling for brug af toiletfacilitetNej

Kommentar: Der er tale om et lokum uden vand. Der er en vandpost på grunden, hvor man kan vaske hænder.

 

Andre oplysninger

Opdateret: 02-09-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96