Godadgang Logo

Skærbækcenteret - Restaurant Staffeli

Oversigt over Skærbækcenteret - Restaurant Staffeli

Informationer til
Check Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Parkeringsforhold

Kommentar: Se særskilt registrering for parkering og indgang.

Indretningen af restauranten

Afstand mellem lyskilder3 m

Toilettet ved cafeen

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.100 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå den ene side

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Kommentar: Handicaptoilet ved cafeen.

Generelt

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport65 m

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning overalt

 

Andre oplysninger

Opdateret: 13-01-2014 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96