Godadgang Logo

Skagen Strand - Mødefaciliteter

Skagen Strand - Mødefaciliteter

Oversigt over Skagen Strand - Mødefaciliteter

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Parkeringsforhold/parkeringsplads

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt50 stk

Belægning på parkeringsplads Delvis udemærket

Kommentar: Parkerings arealet er ikke afmærket på underlaget.

Adgang frem til hovedindgang, billetsalg eller bygning

Afstand fra handicapparkering til indgang15 m

Afstand fra holdeplads til indgang3 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangFast grus, chaussésten el. lign.

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang200 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriNej

Type af niveau-udligning frem til indgangRampe

Niveauudlignings hældning i %6.25 %

Kommentar: Rampe placeret op til indgangsdør.

Indgangsforhold, reception og billetsalg

Fri gangbredde ved indgang150 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Vandret flade foran dørNej Red

Størrelse på vandret flade foran indgang150 cm

Kommentar: Skrående rampe i udadgående dør 6,25 %

Passagebredde gennem indgangsdøre88 cm

Tilladt at medbringe servicehundJa

Døre bortset fra indgangsdøre

Passagebredde gennem døre i bygningen78 cm

Træk- og trykkraft for døre i bygningen2 kg

Kommentar: Dør til konferencerum.

Indvendige gange og ramper

Passagebredde på gange i bygningen200 cm

Gange er friholdt for inventarJa

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja Red

Indretning af toilet- og baderum

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet78 cm

Toiletdør, træk og trykkraft4 kg

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet130 cm

Længde af vendeareal på toilet135 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.80 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå den ene side

Afstand fra toiletforkant til bagvæg75 cm

Toilethøjde41 cm Red

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetNej Red

Højde på håndvask81 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser120 cm

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl110 cm

Højden på beholder til papirservietter125 cm

Tilbagetræksbøjle på dørenNej

Kommentar: Toilet ved Reception og restaurent.

Øvrige rum - foredragssal, tv-stue, restaurant

Frihøjde under bord68 cm

Fri dybde under bord50 cm

Kommentar: Stole og borde i konferencrum.

Information, formidling og service

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport300 m

Afstand til kiosk1.5 km

 

Andre oplysninger

Opdateret: 16-11-2011 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96