Godadgang Logo

Skolen på Duevej - Valgsted

Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted

Oversigt over Skolen på Duevej - Valgsted

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Valget finder sted i Multisalen (i parterreplan), hvor til der er niveaufri adgang via elevator. Bemærk at bygningens handicaptoilet er placeret på 2. sal, hvortil der ligeledes er adgang via elevator.

Parkering ved valgstedet

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Kommentar: Skolen på Duevej råder ikke over egne parkeringsarealer. Der henvises derfor til de offentlige parkeringsarealer langs Duevej. Bemærk at kantstenene langs Duevej ikke er nedsænkede ud for skolen.

Belægning på parkeringsplads Udemærket

Adgang fra parkering og hen til indgangen

Afstand fra handicapparkering til indgang30 m

Afstand fra holdeplads til indgang30 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang130 cm

Bredde på friholdt areal130 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Kommentar: Der er her tale om den fri passagebredde på fortovet langs Duevej.

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning i %3 %

Kantsten udlignetNej Red

Indgang til bygningen

Fri gangbredde ved indgang250 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Højde dørtrin2.5 cm

Dørtrin er markeretJa

Kommentar: Indgangen til Multisalen / valgstedet er forsynet med en manuel, tung, udadgående dør med en samlet fri passagebredde på 89 cm. Normalt henstår indgangsdøren aflåst og kan kun åbnes via låsebrik. På valgdagen vil indgangsdøren dog være åben for alle.

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgang200 cm

Trædeflade på rist/rampe/trappe består afGitterrist

Længde af huller i gitteriste (målt i gangretningen)0.9 cm

Bredde af huller i gitterriste (målt i gangretningen)3 cm

Passagebredde gennem indgangsdøre89 cm

Dørgreb og håndtagSvære at betjente Red

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Indgang er markeretMed belægningsskift

Glasparti markeret med vandret markeringRinge markering flere steder

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Indretningen af bygningen

Bygningen har flere etagerJa

Elevator giver adgang til : Elevatoren giver fra stueplan (Niveau 0) adgang til Multisalen / valglokalet (Niveau 00), som er placeret en halv etage nede i forhold til indgangen. Elevatoren giver også adgang til 2. sal (Niveau 2), hvor bygningens handicaptoilet er placeret. Normalt vil elevatoren henstå aflåst og kan kun betjenes via låsebrik. På valgdagen vil elevatoren dog være åben for alle. Bemærk at elevatoren er forsynet med talemodul.

Der er niveaufri adgang til elevatorJa

Dybde af frit manøvreareal 150 cm

Elevatordøren er automatisk.Ja

Elevatordøråbningens bredde90 cm

Elevatorstolens bredde110 cm

Elevatorstolens dybde140 cm

Etageknapperne, laveste 90 cm

Etageknapperne, højeste110 cm

Knapper understøtter orientering vedr. følesansenJa

Anvendes easy-touch knapperNej

Antal håndlister i elevator1 stk

Åbning af elevatordøre annonceres vedLyd signal

Etager angives med syntetisk taleJa

Lyssignal der viser at nødalarm er aktiviteret Ja

Kommentar: Elevatoren har en kapacitet på 8 personer / 630 kg.

Markering af trinIngen markering

Placering af håndlister ved trapperIngen håndlister Red

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Ja

Kommentar: Der er her tale om trappen med 7 trin fra forhallen i stueplan og ned til Multisalen / valglokalet. Bemærk at trappen ikke er forsynet med trinmarkeringer eller håndlister langs begge sider.

Opmærksomhedsfelt ved niveauskiftNej

Kommentar: Der er her tale om trappen fra forhallen i stueplan og ned til Multisalen / valglokalet.

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Toiletfaciliteter

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet85 cm

Toiletdør, træk og trykkraft2.5 kg

Bredde af vendeareal på toilet150 cm

Længde af vendeareal på toilet160 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.85 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå venstre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg70 cm

Toilethøjde48 cm

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl kan betjenes med mere end 1 finger

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armatur på håndvaskenLetbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask78 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser115 cm

Indvendig lås er letbetjentLetbetjent

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl95 cm

Højden på håndklæderulle113 cm

Ventilationsanlæg på toiletJa

Overflader kan aftørres og rengøres Ja

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Tilbagetræksbøjle på dørenNej

Kommentar: Handicaptoilettet er placeret på 2. sal, hvortil der er adgang via elevator.

Afstand mellem lyskilder3 m

Indeklima

Fællesarealer er fri for medbragte husdyrJa

Dyrefri områder er skiltetNej

Service

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterDelvis god skilting

 

Andre oplysninger

Opdateret: 03-11-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96