Godadgang Logo

Skolen på Nyelandsvej - Valgsted

Skolen på Nyelandsvej - Valgsted
Skolen på Nyelandsvej - Valgsted
Skolen på Nyelandsvej - Valgsted
Skolen på Nyelandsvej - Valgsted

Oversigt over Skolen på Nyelandsvej - Valgsted

Informationer til
Check Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

På Skolen på Nyelandsvej er valglokalet placeret på 1. sal, hvortil der er etableret adgang via trapper og elevator. På valgdagen opstilles der desuden valgbokse i skolens forhal til venstre umiddelbart efter hovedindgangen. Denne registrering omfatter udelukkende adgang via skolens hovedindgang, men på valgdagen vil der for mennesker med funktionsnedsættelse desuden være muligt at benytte skolegården (med indkørsel fra Nyelandsvej) til af- og påstigning. Fra skolegården er der adgang til skolen via en rampe (med håndliste i den ene side) med en maks. hældning på 8 procent. Indgangsdørene er fra skolegårdens side forsynet med sensorstyret dørautomatik. I det omfang man ikke kan benytte de opstillede faciliteter er det muligt (via tilkaldelsen af en valgtilforordnet) at afgive sin stemme på anden vis.

Parkering ved valgsted

Kommentar: Skolen på Nyelandsvej råder ikke over eget parkeringsareal, og skolens gæster er derfor henvist til at benytte de offentlige parkeringsarealer i området. Opmærksomheden henvises i den forbindelse på det offentlige parkeringsareal, der er placeret under halvtag umiddelbart til højre for hovedindgangen. Parkeringsarealet er flisebelagt med afmærkede parkeringsbåse på 220 cm.

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGod asfalt, fliser el. lign

Adgang fra parkering og hen til indgangen

Afstand fra holdeplads til indgang30 m

Bygningsindretning generelt

Elevator giver adgang til : Elevatoren henstår normalt aflåst, men vil på valgdagen være åben for offentligheden. Elevatoren giver adgang til kælder, stueplan, 1., 2. og 3. sal. Valglokalet er placeret på 1. sal. Vær opmærksom på, at der mellem skolens etager ligger 'halve' etager, og at man derfor, for at komme til valglokalet, skal trykke på '1' i kolonne 'B' på elevatorens betjeningspanel.

Åbning af elevatordøre annonceres vedLyd signal

Etager angives med syntetisk taleNej

Lyssignal der viser at nødalarm er aktiviteret Nej

Kommentar: Elevatoren er placeret for enden af gangarealet til venstre for hovedindgangen og giver adgang til valglokalet på 1. sal. Elevatoren har en kapacitet på 13 personer / 1.000 kg.

Afstand mellem lyskilder3 m

Service

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning mange steder

Assistance i forbindelse med stemmeafgivelseJa

Afstand til offentlig transport75 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 19-05-2014 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96