Godadgang Logo

Slotsmøllen

Slotmøllen er en fredet bygning, der ligger i hjertet af Nyborg på Torvet lige overfor Nyborg Slot. Slotsmøllen er i dag et lille teater med plads til godt 225 mennesker. Adgangsforholdene til Slotsmøllen er ikke lige gode for alle. Der er både trapper og trin ved hovedindgangen, og inde i bygningen mellem både teater og cafeen og til toiletterne. Gangbesværede og kørestolsbrugere har trange kår. Der findes dog en alternativ indgang fra bagsiden af bygningen, som fører til teatersalen, men man skal ikke regne med at kunne benytte toiletfaciliteter eller komme frem til cafeen, hvis man er dårligt gående, rollatorbruger eller sidder i kørestol. Læs mere om adgangsforholdene via henholdsvis hovedindgangen og den alternative indgang nedenfor.

 

Mærkede steder
Slotsmøllen -  Hovedindgangen
Hovedindgangen

UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskelighederSlotsmøllen - Alternativ indgang
Alternativ indgang

UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskelighederSlotsmøllen - Cafe Slotsmøllen
Cafe Slotsmøllen

UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder


Kontaktinformationer
AdresseTorvet 12, 5800 Nyborg

Hjemmesidewww.nyborgvoldspil.dk

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96