Godadgang Logo

Smålandshavet - 1. Hovedbygningen - Konferencesalen

Smålandshavet -  1. Hovedbygningen - Konferencesalen
Smålandshavet -  1. Hovedbygningen - Konferencesalen

Oversigt over Smålandshavet - 1. Hovedbygningen - Konferencesalen

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Konferencesalen er placeret med indgang på højre hånd umiddelbart efter receptionen.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt100 stk

Kommentar: Smålandshavet råder over egne parkeringsarealer med indkørsel fra Alléen. Parkeringsarealet ved hovedbygningen er asfalteret og opstribet i 2,4 m brede båse. Der er ikke etableret handicapparkeringspladser, men tættest på indgangen er der et område, hvor af- og påstigning er tilladt.

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGod asfalt, fliser el. lign

Adgang frem til indgang

Afstand fra handicapparkering til indgang30 m

Afstand fra holdeplads til indgang30 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang160 cm

Bredde på friholdt areal160 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Kommentar: Gangbanen fra parkeringsarealerne frem mod hovedindgangen har en bredde på 160 cm.

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning i %3 %

Kommentar: Gangarealet foran hovedindgangen har en hældning på ca. 3 procent.

Indgangsforhold

Fri gangbredde ved indgang200 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Niveauforskelle ved indgang udgøres af: Gangarealet foran hovedindgangen har en hældning på maks. 3 procent.

Vandret flade foran dørNej Yellow

Kommentar: Gangarealet foran hovedindgangen har en hældning på ca. 3 procent frem til indgangen. Der er dispenseret for vandret repos foran indgangen, idet indgangspartiet er forsynet med sensorstyret dørautomatik.

Passagebredde gennem indgangsdøre135 cm

Kommentar: Indgangspartiet i hovedbygningen er forsynet med sensorstyrede glasskydedøre med en samlet fri passagebredde på 135 cm.

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Indgang er markeretMed skilt og belægningsskift

Glasparti markeret med vandret markeringRinge markering flere steder

Højden af standere, steler og søjler70 cm

Markering på standere, steler og søjlerIngen markering

Kommentar: Stelerne er placeret i overgangen mellem parkeringsarealerne og gangbanen, der leder frem til hovedindgangen.

Forhal, reception m.m.

Betalingsterminal, betjeningshøjde118 cm

Kommentar: Der er dispenseret for betalingsterminalens betjeningshøjde i receptionen, idet den kan rækkes ned i 80 - 90 cm.

Skrankehøjde116 cm

Mindste længede af friplads foran skranke250 cm

SkrankebelysningNej

Teleslynge ved skrankeNej

FM-link ved skrankeJa

Kommentar: Skranken er placeret på højre hånd umiddelbart efter hovedindgangen.

Bygningsindretning generelt

Passagebredde gennem døre i bygningen95 cm

Træk- og trykkraft for døre i bygningen7 kg Red

Kommentar: Døren til Konferencesalen er dobbelt og har en samlet fri passagebredde på ca. 190 cm.

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Markering af trinAlle trin

Følgende flader på trin er markeretTrinflade og sparkeflade

Placering af håndlister ved trapperIngen håndlister Red

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Nej Red

Kommentar: Der er her tale om 2-trinstrapper, der forbinder salens i alt 5 niveauer. Adgang til Konferencesalens talerstol forudsætter at man kan klare to klare 2-trinstrapper (trinhøjde på 11 cm) uden håndlister. Smålandshavet råder dog over mobile ramper, der kan udlægges efter behov.

Afstand mellem lyskilder3 m

Indretning af mødelokaler, konferencefaciliteter m.m.

Stole med armlænJa

Stole med ryglænJa

Sædehøjde på stol45 cm

Stole uden armlæn til skrivetolkJa

Frihøjde under bord70 cm

Fri dybde under bord50 cm

Kommentar: Bordene i auditoriet er fastmonteret i gulvet, mens de tilhørende stole er fritstående. Det vil derfor være muligt for kørestolsbrugere, at benytte de fastmonterede borde på mellemste niveau som arbejdsstation.

Der er niveaufri adgang ind i lokalet og frem til tavle, scene, podium etc.Nej Red

Passagebredde mellem stolerækker90 cm

Kommentar: Der er ikke etableret niveaufri adgang til Konferencesalens nederste niveau, hvor talerstolen er placeret. Smålandshavet råder dog over mobile ramper, der kan udlægges efter behov.

Fast monteret teleslynge i rum med mikrofonanlægJa

Kommentar: Konferencesalen er forsynet med teleslyngeanlæg.

Stik til skrivetolke-udstyrJa

Skærm/lærred til brug ved PowerbeamJa

Indretning af toiletfaciliteter

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet78 cm

Toiletdør, træk og trykkraft2.5 kg

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet140 cm

Længde af vendeareal på toilet130 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.85 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå venstre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg51 cm Red

Toilethøjde47 cm Red

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl kan betjenes med mere end 1 finger

Armstøtters placering ved toiletVenstre side Red

Armatur på håndvaskenLetbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa Red

Højde på håndvask80 cm

Friplads under håndvaskNej

Højden på sæbedispenser110 cm

Afstand til sæbedispenser30 cm

Indvendig lås er letbetjentSvær at betjene

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl100 cm

Højden på håndklæderulle130 cm

Ventilationsanlæg på toiletJa

Overflader kan aftørres og rengøres Ja

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Tilbagetræksbøjle på dørenNej

Kommentar: Handicaptoilettet er placeret med indgang fra receptionsområdet.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Fællesarealer er fri for medbragte husdyrJa

Dyrefri områder er skiltetNej

Faste gulvtæpper benyttesJa

Overflader kan rengøresJa

Lamper og inventar kan aftørresJa

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning mange steder

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport500 m

Afstand til kiosk0.5 km

Hjemmesiden er testet for tilgængelighedNej

Oplæsning af hjemmesideNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 21-01-2015 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96