Godadgang Logo

Stenløsehallen

Stenløsehallen
Stenløsehallen
Stenløsehallen

Egedal Kommune har fokus på tilgængeligheden til kommunens bygninger med offentlig adgang. Kommunen har i den forbindelse fået en række bygninger - herunder Stenløsehallen - tilgængelighedsregistreret. Du kan læse mere om adgangsforholdene i faktaarket nedenfor.

Mærkede steder
Stenløsehallen - 1. Hal 1 - Nederste niveau
1. Hal 1 - Nederste niveau

FluebenHørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, SynshandicappedeStenløsehallen - 2. Hal 1 - Øverste niveau
2. Hal 1 - Øverste niveau

FluebenHørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede


Kontaktinformationer
AdressePræstegårdsvej 20, 3660 Stenløse

Telefon72 59 78 03

Hjemmesidewww.egedalkommune.dk/borger/kultur-og-fritid/idraetsanlaeg-og-svoemmehaller/stenloese-idraetsanlaeg

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96