Godadgang Logo

Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej

Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej
Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej

Oversigt over Stien omkring Søndersø - start ved Ballerupvej

Informationer til
Check Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Stien rundt om Søndersø er en anlagt sti hele vejen. Der er således ikke tale om skovstier. Belægningen er på størstedelen af turen fast grus med enkelte kortere strækninger med stabilgrus. Belægningen er god størstedelen af året, men naturligvis lidt blød i våde perioder. Der er bænke langs stien, men man skal regne med at skulle gå 500-800 m mellem nogle af bænkene. Der findes et fugletårn på den side af søen, der vender ud mod flyvestationen. Man kan bade i Søndersø og på langsiden med beboelsesejendommene er der en badebro ud i vandet med en trappe ned. Der er ikke toiletfaciliteter langs ruten.

Parkeringspladsen langs Ballerupvej

Antal handicap-parkeringspladser1 stk

Antal P-pladser ialt12 stk

Kommentar: På parkeringsarealet langs Ballerupvej er der én handicapparkeringsplads.

Handicapparkering skiltetJa

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenAsfalt

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads3 m Yellow

Kommentar: Der er god plads langs siden af handicapparkeringspladsen.

Afstand fra handicapparkering/parkeringsplads til begyndelsen af stisystemet15 m

Afstand fra holdeplads til begyndelsen af stisystemet i m15 m

Kommentar: Fra parkeringspladsen følger man en sti i terræn gennem et krat eller vælger cykelstien frem til søen. Ca. 300 m frem til søen.

Stien rundt om Søndersø

Oversigtskort over store anlægJa

Kommentar: Der er et oversigtkort ved Ballerupvej og ellers mindre informationsskilte undervejs samt vejvisning til andre ruter.

Belægningstype på gangarealerFast grus

Kommentar: Størstedelen af ruten er med fast grusbelægning, som giver en jævn overflade. Kun på kortere strækninger er der stabilgrus. Stien har rimeligt gode kanter/overgang til græs, men der er ikke tale om egentlig nedlagt linier, som kan følges af blinde/svagtseende.

Gangarealer er niveaufriJa

Niveau-udligningUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning 6 %

Kantsten udlignetJa

Kommentar: Der er én kantstensrampe på hele turen.

Stigningers maximale hældning på fællesfaciliteter på udearealer6 %

Kommentar: Turen er på størstedel af ruten flad, men der er enkelte strækninger over kortere afstande, hvor der er hældninger i størrelsesorden 5-7 procent.

Tilladt at medbringe servicehundJa

Kommentar: Turen rundt om Søndersø bruges af rigtig mange til hundeluftning. Man skal derfor være forberedt på at møde en del hunde undervejs.

Udkigsplatform/fugletårn

Håndliste ved adgang til platformEnkel

Belægning på platformTræ

Kommentar: Der er undervejs et fugletårn 40 m fra stien ned til søen. Der er kun adgang til tårnet via en trappe.

Hvilepladser langs stisystemet

Afstand mellem hvilepladser 500 m

Hvileplads har ryglænJa

Hvileplads har armlænNej

Siddehøjde på hvilepladser 45 cm

Kommentar: Der er borde og bænke i forskellige udgaver. Man skal regne med at skulle gå 500-800 m mellem siddemulighederne.

Borde og bænke

Afstand mellem bænke500 m

God sti frem til borde/bænkeNej Red

Underlag er fast og jævntNej Red

Bænkens sæde-/siddehøjde46 cm

Der er siddeplads, hvor man ikke skal skræve over stivere, bordben m.m.Ja

Kommentar: Borde og bænke er anbragt langs stien, men dog inde på et område med græs.

Toiletter

Der findes toilet på udearealNej

Kommentar: Bemærk at der ikke er toiletfaciliteter langs ruten.

 

Andre oplysninger

Opdateret: 11-11-2022 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96