Godadgang Logo

Svaneholmhus Informationshus

Svaneholmhus Informationshus
Svaneholmhus Informationshus
Svaneholmhus Informationshus
Svaneholmhus Informationshus
Svaneholmhus Informationshus
Svaneholmhus Informationshus
Svaneholmhus Informationshus
Svaneholmhus Informationshus
Svaneholmhus Informationshus
Svaneholmhus Informationshus
Svaneholmhus Informationshus
Svaneholmhus Informationshus
Svaneholmhus Informationshus
Svaneholmhus Informationshus
Svaneholmhus Informationshus
Svaneholmhus Informationshus
Svaneholmhus Informationshus
Svaneholmhus Informationshus

Oversigt over Svaneholmhus Informationshus

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Svaneholmhus er et ubemandet informationshus som indeholder en lille udstilling om Thy Nationalpark samt information om aktiviteterne i området. Der er også et tilgængeligt toilet, som er rigtig godt indrettet samt en vandpost og udendørs borde og bænke. Informationshuset er ikke en turistinformation og planer om overnatning m.m. kan man finde online eller hos områdets turistinformationer.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt20 stk

Kommentar: Der er et parkeringsareal ved Svaneholmhus som benyttes af gæster til informationshuset og til pendlere til den lille færge til Thyborøn. Parkeringsarealet er belagtmed stabilgrus. Biler med handicapparkeringstilladelse kan parkere på den asfalterede vej foran indgangen og dermed undgå grusbelægningen (lifte m.m.)

Belægning på parkeringsplads Delvis udemærket

Belægningstype på handicapparkeringspladsenStabil grus

Fra parkering til bygning

Afstand fra handicapparkering til indgang20 m

Afstand fra holdeplads til indgang10 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangCement, beton o.l

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang210 cm

Bredde på friholdt areal210 cm

Højde på friholdt areal230 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Indgang til bygning

Fri gangbredde ved indgang200 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Højde dørtrin1 cm

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgang200 cm

Længde af huller i gitteriste (målt i gangretningen)2 cm Red

Bredde af huller i gitterriste (målt i gangretningen)3 cm

Kommentar: Der er en skraberist i hele indgangspartiets bredde for at forhindre sand indendørs. Man kan evt. træde hen over risten, hvis hulstørrelsen volder problemer.

Passagebredde gennem indgangsdøre91 cm

Kommentar: Der er censorstyret dørautomatik på døren ind til udstillingen. Både når man skal ind og ud.

Højde på trykknap til betjening af automatiske døre90 cm

Kommentar: Der er dørtryk til døren ind til toilettet. Både når man skal ind og ud.

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Indgang er markeretMed skilt

Glasparti markeret med vandret markeringGod markering flere steder

Indretning af bygningen

Passagebredde på gange i bygningen250 cm

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Kommentar: Der er klapsæder monteret på væggen i bygningen. Derudover er der siddepladser udenfor.

Toiletfaciliteter

Handicaptoilet Ja

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet83 cm

Højden af dørtrin til toilet2 cm

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet200 cm

Længde af vendeareal på toilet180 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.150 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå venstre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg85 cm

Toilethøjde45 cm Red

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl kan betjenes med mere end 1 finger

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armatur på håndvaskenMeget letbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask88 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser105 cm

Indvendig lås er letbetjentSvær at betjene

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl105 cm

Højden på beholder til papirservietter135 cm

Højden på knappen på håndtørrer125 cm

Ventilationsanlæg på toiletJa

Overflader kan aftørres og rengøres Ja

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Kommentar: Der er trykknapbaseret dørautomatik på døren ind til toilettet. Toilettet er indrettet med pusleplads.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Kommentar: Der er hundekrog lige udenfor til højre for indgangen

Mekanisk udsugningJa

Fællesarealer er fri for medbragte husdyrJa

Dyrefri områder er skiltetNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 23-06-2020 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96