Godadgang Logo

Toilet på Vester Søgade

Toilet på Vester Søgade
Toilet på Vester Søgade
Toilet på Vester Søgade
Toilet på Vester Søgade
Toilet på Vester Søgade
Toilet på Vester Søgade
Toilet på Vester Søgade
Toilet på Vester Søgade
Toilet på Vester Søgade
Toilet på Vester Søgade
Toilet på Vester Søgade

På Vester Søgade lige overfor Planetariet ligger en toiletbygning, som indeholder er særligt handicaptoilet forbeholdt borgere med bevægelseshandicap. Toilettet henstår aflåst, og man skal være i besiddelse af en Europa-nøgle for at kunne låse døren op. Har man ikke en nøgle kan man ansøge om en nøgle ved at henvende sig til Danske Handicaporganisationer, Brugerservice, som administrerer Europanøglen i Danmark. Toilettet er opvarmet og indeholder toilet- og brusefaciliteter. Det er indrettet med heldækkende loftslift til personflytning (man skal selv medbringe sejl, sele o.l.), højdejusterbar omklædnings/bruseleje og ligeledes højdejusterbar håndvask og toilet. Toilettet har egen indgang og er et unisex toilet. Nærmeste handicapparkeringsplads ligger på Gammel Kongevej ud for Planetariet. Du kan læse mere om detaljerne nedenfor.

Oversigt over Toilet på Vester Søgade

Klik på "alle" eller en gruppe for flere detaljer
Information ALLE
Flueben Kørestolsbrugere
Flueben Gang-, arm- og håndhandicappede
Flueben Synshandicappede
Flueben Hørehandicappede
Flueben Personer med astma og allergi
Flueben Udviklingshandicappede
Flueben Personer med læsevanskeligheder
Kontaktinformationer
AdresseVester Søgade 2A, 1601 København V

Hjemmesidehttps://www.kk.dk/brug-byen/byens-groenne-oaser/parker-og-groenne-omraader/offentlige-toiletter-i-koebenhavn

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96