Godadgang Logo

Udkigsplatform Sårup

Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup

Oversigt over Udkigsplatform Sårup

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Turen fra parkeringspladsen og frem til udsigtsplatformen (400 m) foregår i jævnt terræn via en fin sti og den eneste hældning er 20 m før platformen, hvor der er hældninger på op til 11% uden håndlister. Der er borde og bænke ved parkeringspladsen/stiens begyndelse og fremme ved platformen - men ved platformen ligger de inde på ujævnt terræn. Der er ikke siddepladser på platformen eller undervejs. Der er fine oversigts- og informationsskilte - de er blot anbragt inde på græsarealer. Vejvisningen til platformen er fin i form af naturstyrelsens skiltning.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt10 stk

Belægning på parkeringsplads Delvis ujævn Red

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGræs

Afstand fra handicapparkering/parkeringsplads til begyndelsen af stisystemet5 m

Afstand fra holdeplads til begyndelsen af stisystemet i m5 m

Beskrivelse af rute

Fast belægning på gangarealJa

Belægningstype på gangarealerFast grus

Kommentar: Stien er belagt med fast grus, men man skal dog regne med at belægningen på nogle strækninger er med småsten.

Passagebredde på gangarealer90 cm Red

Kommentar: Der er én smal passage forbi en afspærring, som har en passagebredde på ca 90 cm.

Gangarealer er niveaufriJa

Niveau-udligningUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning 11 % Red

Kommentar: Stien frem til platformen er stort set uden hældninger på nær de sidste 20 meter før platformen, hvor hældningen på stien er op til 11 %. Der er ingen håndlister.

Tilladt at medbringe servicehundJa

Udkigsplatform

Niveaufri adgang til platformJa

Niveauudligning frem til platformRampe

Niveauudligningens hældning 3 %

Belægning på platformTræ

Platform har hjulværnJa

Passagebredde på platform180 cm

Diameter på manøvreareal180 cm

Kommentar: Bemærk at der ikke er siddepladser på platformen.

Hvilepladser langs stisystemet / på området

God sti frem til borde/bænkeNej Red

Niveaufri adgang til borde og bænkeJa

Underlag er fast og jævntNej Red

Plads til en kørestol ved bordetNej Red

Frihøjde under bord68 cm

Toiletter

Der findes toilet på udearealNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 07-07-2020 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96