Godadgang Logo

Ullerslev Kultur- og Idrætscenter

Ullerslev Kultur- og Idrætscenter
Ullerslev Kultur- og Idrætscenter
Ullerslev Kultur- og Idrætscenter
Ullerslev Kultur- og Idrætscenter

Ullerslev Kultur- og Idrætscenter indeholder to haller, et fitnesscenter (kun for medlemmer), en cafe, en stor sal med tilhørende mødefaciliteter og Ullerslev Bibliotek.

Mærkede steder
Ullerslev Kultur- og Idrætscenter -   Hal 1 + 2
Hal 1 + 2

FluebenSynshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappedeUllerslev Kultur- og Idrætscenter -  Hal 1
Hal 1

FluebenSynshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappedeUllerslev Kultur- og Idrætscenter - Cafe
Cafe

FluebenSynshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappedeUllerslev Kultur- og Idrætscenter - Store sal og mødelokale 1 og 2
Store sal og mødelokale 1 og 2

FluebenSynshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede


Kontaktinformationer
AdresseSkolevej 2, 5540 Ullerslev

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96