Godadgang Logo

Veksø Multihal

Veksø Multihal
Veksø Multihal
Veksø Multihal

Egedal Kommune har fokus på tilgængeligheden til kommunens bygninger med offentlig adgang. Kommunen har i den forbindelse fået en række bygninger - herunder Veksø Multihal - tilgængelighedsregistreret. Du kan læse mere om adgangsforholdene i faktaarket nedenfor.

Mærkede steder
Veksø Multihal - 1. Idrætshal
1. Idrætshal

FluebenSynshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappedeVeksø Multihal - 2. Klub- og mødelokaler
2. Klub- og mødelokaler

FluebenSynshandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Hørehandicappede


Kontaktinformationer
AdresseGl. Hovevej 14, 3670 Veksø

Telefon47 17 26 90

Hjemmesidewww.egedalkommune.dk/borger/kultur-og-fritid/idraetsanlaeg-og-svoemmehaller/veksoe-multihal

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96