Godadgang Logo

Vesterbro Svømmehal

Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal
Vesterbro Svømmehal

Adgangen til svømmehallen er i dag betinget af, at man kan selv eller med en hjælper kan gå eller på anden måde komme ned/op ad trappen med 4 trin ved hovedindgangen. Fra forhallen er der via herrernes omklædnings- og bruserum niveaufri adgang til svømmehallen. Damernes omklædnings- og bruserum er indrettet på 1. sal, hvortil der er adgang via elevator. Efter endt omklædning er der fra dameafdelingen kun niveaufri adgang til svømmehallen via elevatoren i forhallen. Bemærk at toiletfaciliteterne (i forhallen og i dame- og herreafdelingen) ikke kan opfylde kriterierne til et tilgængeligt/handicap toilet.

Oversigt over Vesterbro Svømmehal

Information om adgangsforholdene opdelt i grupper
Information ALLE
Udråbstegn Kørestolsbrugere
Udråbstegn Gang-, arm- og håndhandicappede
Udråbstegn Synshandicappede
Flueben Hørehandicappede
Flueben Personer med astma og allergi
Flueben Udviklingshandicappede
Flueben Personer med læsevanskeligheder
Kontaktinformationer
AdresseAngelgade 4, 1765 København V

Hjemmesidewww.svoemkbh.kk.dk/svoemmehaller

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96