Godadgang Logo

Wallmans - Kørestolspladser

Forkæl dig selv og dine venner, familie eller kolleger med en storslået oplevelse hos Wallmans i Cirkusbygningen. Gæster i kørestol og gangbesværede får altid tildelt plads på 5. niveau i Cirkussalen og kan via løfteplatformen i foyeren komme ind til Dinnershowet. Der er max. plads til 4 gæster i kørestol pr. aften. I foyeren er der to handicaptoiletter (vist ved skiltning). Hvis du er kørestolsbruger eller er gangbesværet, bedes du nævne dette, når du bestiller din billet, så personalet kan hjælpe dig bedst muligt på aftenen. Du kan læse mere om detaljerne nedenfor.

Oversigt over Wallmans

Information om adgangsforholdene opdelt i grupper
Information ALLE
Flueben Kørestolsbrugere
Udråbstegn Gang-, arm- og håndhandicappede
Flueben Synshandicappede
Udråbstegn Hørehandicappede
Flueben Personer med astma og allergi
Flueben Udviklingshandicappede
Flueben Personer med læsevanskeligheder
Kontaktinformationer
AdresseJenrbanegade 8, 1608 København V

Telefon+45 33 16 37 00

Emailwecare@wallmans.com

Hjemmesidewallmans.dk

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96