Godadgang Logo

Åbent for ansøgninger til "Tilgængelighedspuljen 2020"

03-04-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har afsat kr. 28,2 mio. til "Tilgængelighedspuljen 2020". Der kan indsendes ansøgninger til puljen i perioden 15. marts - 15. september 2020. 

Formålet med puljen er at yde tilskud til forberinger af tilgængeligheden til eksisterende bygninger, hvor der ydes services til borgere. Kommuner, regioner og andre offentlige institutioner samt mikrovirksomheder kan søge støtte til 50% af omkostningerne til forbedringer af tilgængeligheden i eksisterende bygninger. 

Man kan læse mere om retningslinierne for ansøgninger og hvad en mikrovirksomhed er på styrelsens hjemmeside, som kan findes her: https://www.trafikstyrelsen.dk/da/Byggeri/Tilgængelighed/Tilgængelighedspuljen-2020

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96