Godadgang Logo

Året hvor God Adgang fylder 20 år

09-01-2023

Så kom vi ind i året, som bliver God Adgangs jubilæumsår - 20 års arbejde for bedre adgangsforhold for alle.   

Interessen for universel design og tilgængelighed har bølget op og ned igennem årene, men der er ingen tvivl om, at efterspørgslen efter God Adgangs ydelser stadig er stor. Det mærker vi hver dag.

Virksomheder bliver God Adgang mærket, fordi de gerne vil sikre, at alle kunder og gæster kan føle sig tilpas, og fordi vi kan hjælpe med et overblik over, hvordan virksomheden kan gøre tilgængeligheden bedre og hvilke forbedringer, der kan få betydning for, at flere kan færdes på egen hånd. Borgere og gæster i Danmark og fra udlandet har fortsat brug for gode oplysninger om adgangen til oplevelser i Danmark for at kun deltage og planlægge hverdagsture og ferier. Kommunerne benytter God Adgang til at formidle information om adgangsforholdene til offentlige tilbud og bruger God Adgangs rådgivning løbende i aktuelle projekter. Og der er absolut flere i dag, der søger professionel rådgivning hos God Adgang i forbindelse med nybyggeri, renoveringer og ombygninger, hvor tilgængeligheden også skal indtænkes.

Medlemstilbud til dig og din virksomhed 

I vores jubilæumsår vil vi bl.a. slå et slag for vores medlemsservices. Vidste du, at vi tilbyder alle medlemmer en introduktion til universel design og tilgængelighed, som kan afholdes enten i din virksomhed eller i vores mødelokaler i Handicaporganisationernes Hus i Tåstrup. Vi kan skræddersy indholdet, så det passer til dig og dine kolleger og måske supplere med en rundvisning i Danmarks mest tilgængelige kontorbygning, hvor du kan se helt konkrette eksempler i praksis. 

Hvis det kunne have din interesse, skal du blot henvende dig til vores sekretariatsleder Ulla Kramer (info@godadgang.dk) og aftale nærmere. 

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96