Godadgang Logo

Det væsentligste om Turisme for Alle - artikel

18-11-2020

Turisme for alle handler om meget mere end kørestolsbrugere og det handler ikke kun om ramper og løfteplatforme.  En turisme, hvor der også er fokus på tilgængeligheden, sikrer, at vi alle kan rejse og være forbrugere af turistprodukter - hele livet. Tilgængelig turisme kan være med til at sikre omsætning og indtjening også fremover fra den voksende del af befolkningen, der er berørt af en funktionsnedsættelse. 

Af Mark Sinclair

Stort og voksende marked

VisitDenmark har i 2017 forsigtigt vurderet, at tilgængelig turisme tegner sig for 8-9% af turismeomsætningen. I antal overnatninger er det ca. 5 mio. overnatninger om året foretaget af danskere med en funktionsnedsættelse og mere end 3 mio. udenlandske overnatninger. Ifølge tal fra SFI (det nuværende VIVE) føler næsten hver fjerde dansker sig berørt af en funktionsnedsættelse. Gruppen består af ældre, mennesker med et kortere eller længerevarende handicap og dem, der i en periode har en funktionsnedsættelse pga. sygdom, uheld o.l.

VisitDenmark understreger, at mange andre grupper af rejsende har de samme behov som eksempelvis svagtseende eller en kørestolsbruger, det være sig børnefamilier, rejsende der medbringer klapvogn eller gravide, der har brug for et sted at hvile, noget at støtte sig til osv.

Hvorfor er det et vigtigt område for turismebranchen?

"Det er som om, at mange turistvirksomheder, kommuner og organisationer tror, at vi i Danmark er godt med, når det kommer til udbuddet af tilgængelige turistprodukt, og at vi kan sætte hak ved dette punkt", siger formanden for God Adgangs bestyrelse og næstformand i Danske Handicaporganisationer, Sif Holst. "Men det kan vi ikke. Nok har vi mærkeordningen God Adgang og et godt rådgivningssystem til turistvirksomheder og kommuner, men vi skal meget længere".

Når vi i dag taler om tilgængelige turistprodukter, vurderes komforten og anvendeligheden af produkterne - eksempelvis et feriehus eller et hotelværelse - ud fra om alle kan benytte det. Eksempelvis er et barn lavere end en gennemsnitlig voksen, og nogle ældre mennesker er svagere end en gennemsnitlig voksen. De to typer gæster vil begge have glæde af ting, der ikke sidder for højt eller er for tunge at benytte. Det samme gælder for en kørestolsbruger eller en gæst med gigt i armene.

"Derfor er det vigtigt, at vi har tænkt på en tilgængelig indretning af produktet.  Turistbranchen skal lære at se universel indretning af deres produkter, som en fordel, der kommer alle gæster til gavn på et tidpunkt i deres liv", fortsætter Sif Holst. "Vi har mange fine produkter i Danmark, som kan byde alle velkommen, men vi skal blive langt bedre, til at markedsføre os med det vi kan, og vi skal se på, hvor vi kan blive bedre" siger Sif.

Hvem er målgruppen for tilgængelig turisme

Turismesektoren er vant til at arbejde med målgrupper, personaer eller andre værktøjer, som kan gøre det tydeligt, hvilke kunder man ønske at tiltrække. Derfor er en diskussion om, hvem målgruppen for tilgængelig turisme er, vigtig.

Mennesker, der lever med et handicap, - det kan være et medfødt eller et opstået handicap - identificerer sig ikke med deres handicap. De er lige så forskellige som alle andre. Deres købsadfærd er formentlig meget lig alle andres, også når det kommer til valg af ferie. Motiver for ferien, ønsker og drømme spiller en rolle, når der skal vælges destination. Så mennesker med handicap befinder sig allerede i de målgrupper, man arbejder med i turistbranchen. Nogle gange er man måske i målgruppen af "familier med små børn" og andre gange i målgruppen for konferencer, storbygæster eller outdoor aktiviteter. Forskellen er blot, at vi rejser forskelligt og har brug for forskellige informationer.

Tilgængelige destinationer omkring os

Mange af landene omkring os som eksempelvis Portugal, England, Tyskland, Luxembourg, Frankrig, Belgien og Holland har haft meget fokus på turisme for alle og på forskellig vis arbejdet med strategier, commitment, markedsføring, involvering, produktudvikling, medarbejderuddannelse, registrering og markedsføring af adgangsforhold.

Tyskland er som bekendt Danmarks største udenlandske marked med mere end 15 mio. overnatninger om året (i normale år uden corona). I Tyskland markedsføres turisme for alle af fællesskabet "Barrier-free destinations in Germany", som er en sammenslutning af 10 destinationer i Tyskland, som alle markedsfører deres tilgængelige ferietilbud i en fælles kanal. Samarbejdet mellem destinationerne gør det lettere at blive synlige, få politikkere i tale, samarbejde med den nationale turistorganisation, planlægge udviklingstiltag, finde partnere osv.  I Tyskland har man også en national mærkeordning "Reisen für alle", som så dagens lys i 2014 på opdrag af det tyske Bundesministerium für Wirtschaft und Ökonomie. Mærkeordningen minder meget om God Adgang om end i en tysk indpakning.

"Vi er nødt til i Danmark at tage udviklingen i vores nabolande til efterretning og forberede os på, at de rejsende tyskere er vant til tilgængelige turistprodukter, at de kan finde information om produkterne i detaljer, når de forbereder og booker deres ferie, og at det er muligt at holde en barriere fri ferie i området" fremhæver Sif Holst. "Og med den aldrende befolkning og et stigende behov for tilgængelige turistprodukter, er der vel tale om en begrundet risiko for, at Danmark vil miste markedsandele til det tyske hjemmemarked, og at vores "genganger" procent vil falde i takt med at vores tyske, trofaste gæster bliver ældre.

"For mange i turistbranchen kan turisme for alle og måske nye målgrupper virke som et uoverskueligt projekt. Man famler måske lidt i blinde for hvad er nu det rigtige at gøre, og det kan være forbundet med investeringer. Til det er der kun at sige, søg al den hjælp du kan få hos God Adgang og hos brugerorganisationerne i Danmark.  For det handler om meget andet end fysisk tilgængelighed og uden ekspertise kommer man let til at overse nogle muligheder" siger Sif Holst.

Information om tilgængeligheden til produkterne

Flere undersøgelser viser, at behovet for information er helt centralt for at potentielle gæster kan vurdere, om de kan færdes uden problemer, og derfor får lyst til at booke en ferie. Undersøgelserne viser også, at hvis ikke informationen er tilstede, så er der mange, der afstår fra at booke.
 
I dag er den danske mærkeordning God Adgang, den tyske mærkeordning "Reisen für alle" og det britiske "Accessibility Scheme" afgjort blandt de mest informative markedsføringskanaler, der forsyner gæster med dækkende, veldokumenterede oplysninger i tekst og billeder, som beskriver adgangsforholdene for flere grupper og er lette at finde. Kun den danske ordning er på flere sprog.

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96