Godadgang Logo

DH-Vestegnen sætter fokus på universel design i Strandparken

20-10-2022

Danske Handicaporganisationers lokale afdelinger i området langs Strandparken fra Hvidovre og ned til Greve har sammen med andre foreninger dannet en arbejdsgruppe, der ser på idéer til fremme af tilgængeligheden i Strandparken. Strandparken skal i de kommende år renoveres og moderniseres med fokus på kystsikring, naturbevaring og borgernes muligheder for at kunne opleve naturen.  Derfor er det nu et godt tidspunkt at bringe ønsker og ideer til tilgængeligheden til torvs. 

Der er udarbejdet en visionsplan for modernisering af Strandparken. Kommunerne bag Strandparken I/S er nu i fuld gang med at arrangere møder for at indsamle idéer til den forestående planlægning af moderniseringen. Man kan her se listen over møderne og hvor man kan tilmelde sig, hvis man vil deltage i møderne. Der er meget korte frister, for materialet skal indgå i forberedelserne til en ny anlægslov for området, som forventes vedtaget i 2023.

Arbejdsgruppen har udarbejdet et idekatalog med ønsker til planlægningen af de kommende faciliteter og eksempler på design og udformning, som indtænker de mange forskellige behov, som brugerne har for at kunne besøge, opleve og deltage i aktiviteter i Strandparken. Idékataloget vil blive præsenteret og drøftet på en konference, som afholdes den 29. november 2022 kl. 15 – 18 i Handicaporganisationernes Hus i Taastrup. 

På konferencen kan man høre indlæg fra: 

  • Sif Holst, næstformand i Danske handicaporganisationer og formand for God Adgang 
  • Formand for Strandparken I/S, Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk Kommune  
  • Ulla Kramer, God Adgang, der præsenterer idékataloget

Alle er velkomne til at deltage i konferencen. Dog er det nødvendigt at tilmelde sig forud. Sidste frist for tilmeldingen er den 14. november 2022. Det er gratis at deltage. Konferences støttes af midler fra DH’s lokalpulje.

Man kan også deltage i debatten og se forslag til forskellige former for inventar og indretning på Facebook under DH Vestegnen. Alle er velkomne til at dele sine ideer og gode eksempler.

  
 
Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96