Godadgang Logo

Et besøg i Musikhuset Aarhus

09-03-2022

God Adgang benyttede den sidste tid i corona nedlukningen til at besøge Musikhuset Aarhus for at opdatere og forny God Adgang registreringen af adgangsforholdene til det store og fantastiske hus i centrum af Århus.

Så hvis du trænger til igen at opleve musik og kultur, har vi sørget for nye billeder og beskrivelser af adgangsforholdene til de 6 forskellige sale i Musikhuset og via de to forskellige indgange til bygningerne. Flotte elevatorer - og endda en helt ny - samt renoverede trapper og en lang rampe med lav hældning gør det let at komme rundt i hele huset. Tilgængelige/handicap toiletter findes i nærheden af alle salene. Og Musikhuset har en plads til alle i alle sale - niveaufrit hvis man ikke går på trapper, plads foran stolene hvis man er gangbesværet, teleslynge i 4 af salene, scenekamera til svagsynede eller en placering i siden, hvis man ikke kan sidde for tæt på andre. Vi håber, at præsentationen af Musikhuset Aarhus på godadgang.dk gør det lettere for dig at planlægge din tur.

Billetter til arrangementerne kan bestilles online, ved henvendelse i Musikhuset eller på telefon. Man skal huske at oplyse om eventuelle særlige behov samtidig med billetbestillingen. Vi ønsker alle gode oplevelser i Musikhuset Aarhus. 

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96