Godadgang Logo

Flere læger får hjælp hos God Adgang, når de skal finde nye lokaler

04-03-2020

Flere læger i Region Hovedstaden henvender sig til God Adgang, når de skal finde nye lokaler til deres praksis. God Adgang gennemgår adgangsforholdene til de potentielle faciliteter og giver en faglig feed back, som kan indeholde forslag til forbedringer af de fysiske adgangsforhold. Det kan være forhold, der bør forbedres i henhold til krav i bygningsreglementet eller i forhold til de krav Region H stiller til adgangsforholdene i nye klinikker. Det kan også være tips til en indretning, som man kan vælge at følge, hvis det giver mening ud fra den patientsammensætning, som den kommende praksis har.  

Besøget af God Adgang er en del af Region Hovedstadens gratis og frivillige tilbud til alle sundhedsbehandlere i regionen. 

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96