Godadgang Logo

Fokus på adgangen til skoler i Skanderborg Kommune

23-10-2020

  

Skanderborg Kommune har i flere år haft en række bygninger og udearealer tilmeldt God Adgang. Nu er turen kommet til skolerne. God Adgang har besøgt 5 forskellige typer skoler fra den lille lokale skole til den helt store skole med mange børn. Billeder og beskrivelser af adgangsforholdene til skolerne kan nu findes på godadgang.dk og det er muligt at vurdere forholdene forud for et besøg ud fra egne forudsætninger. Der er tale om Mølleskolen, Stilling Skole, Gyvelskolen, Bjedstrup Skole og Landsbyordningen Ejer Bavnehøj.

Skolerne bruges naturligvis af elever og lærere samt forældre i dagtimerne. Men derudover benyttes nogle af skolerne også til andre formål efter skoletiden. Derfor er det nødvendigt at vurdere tilgængeligheden - og eventuelt forbedre den - så det bliver muligt for alle at færdes og deltage i skolelivet eller arrangementer på skolerne.  Det er væsentligt at have et samlet overblik over adgangsforholdene, så forbedringer tænkes med ind, når skolerne i øvrigt gennemgår vedligeholdelse eller renovering. Det kan Skanderborg kommune nu arbejde målrettet med i de kommende år. 

På godadgang.dk kan du finde 302 registreringer af skolebyggerier og steder til undervisnings brug.

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96