Godadgang Logo

God Adgang registrerede daginstitutioner i Furesø Kommune

24-08-2021

Furesø Kommune har været medlem af God Adgangs registreringsordning i mange år. Først blev alle bygninger med kulturelle tilbud registreret.  Så fulgte faciliteterne til sport og idræt. Næste etape drejede sig om adgangen til de offentlige serviceydelser som rådhus, jobcenter og borgeservice. Derefter fulgte skolerne og nu er vi nået til daginstitutionerne.

De første 12 daginstitutioner er nu god adgang registreret og borgerne har mulighed for at læse om styrker og svagheder  i forhold til adgangsforholdene til institutionerne. Furesø kommune vil i den kommende tid arbejde med de mange tjeklister med forslag til hvilke forhold, der vil kunne forbedre adgangen til institutionerne.  Der er udarbejdet et samlet overblik over hver institution, og nu vil forvaltningen og politikkerne gøre sig nogle overvejelser om de fremadrettede prioriteringer af tilgængeligheden til institutionerne i kommunen. 

Du kan læse mere om de enkelte institutioner på godadgang.dk via dette link. Klik ind og se både billeder og detaljer om adgangsforholdene. 

   

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96