Godadgang Logo

International konference om UD2020

12-12-2019

Den internationale konference om universel design - UD2020 - afholdes næste gang i Finland på Aalto Universitetet i Helsinki den 15.-17. juni 2020. Konferencen holdes hvert andet år, og der har tidligere været afholdt UD2012 i Oslo, UD2014 i Lund, UD2016 i York og UDHEIT2018 i Dublin.

Der er 4 overordnede temaer for konferencen: Det byggede miljø, adgang til information, sundhed og helse samt transport og molilitet. Konferencen består dels af plenum indlæg og dels af parralle sessioner, hvor man kan vælge indlæg efter egne interesser. Der er nu åbnet for alle, der har lyst til at indsende et forslag til et indlæg på konferencen - "call for papers".

Man kan læse mere på UD2020's hjemmeside. 

God Adgang har tidligere deltaget i UD2014 og UD2016 med et indlæg.

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96