Godadgang Logo

Jubilæums-konference om Turisme for alle

10-06-2023

Hou Søsportscenter har fejret 25 års jubilæum og holdt en flot jubilæums-konference med temaet "Turisme for Alle".  Konferencen foregik på Egmont Højskolen og var en del af jubilæumsarrangementet, hvor også højskolens nye båd "Birgit" blev indviet og afsluttet med en festlig koncert om aftenen med deltagelse af højskolens elever og Hous indbyggere.

Det var en vigtig konference med et tema, som er højaktuelt i den internationale turisme, og konferencen understregede, hvor vigtigt det er, at også dansk turisme  begynder at forholde sig til markedet af turister, hvor en gæst i familien eller i rejsegruppen har en funktionsnedsættelse. God Adgangs formand Sif Holst og daglige leder Ulla Kramer deltog med indlæg om turisme for alle dels fra gæstens synsvinkel og turisterhvervets.

Et af målene med konferencen var at inspirere til, hvordan Hou og Odder kan blive en destination med spændende ferietilbud, som kan opleves af alle. Destination Kystlandet, Hou Søsportscenter og flere andre greb bolden og vil arbejde videre med en konkretisering af, hvordan turisme for alle kan blive en aktiv del af en udviklingsstrategi i den kommende turismestrategi for destinationen. Hos God Adgang står vi naturligvis klar til at deltage i dette arbejde.


    

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96