Godadgang Logo

Konference om Universelt Design - UD2024

15-03-2024

Det norske direktorat for børn, unge og familieanliggender (Bufdir) inviterer til UD2024, som afholdes fra den 20. til den 22. november 2024 på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo, Norge. UD-konferencerne afholdes hvert andet år i Skandinavien eller landene omkring. God Adgang har deltaget i et ekspertmøde arrangeret af Bufdir med henblik på at bidrage med input til rammerne for programmet og indholdet generelt.

Universelt design, inkluderende design og tilgængelighed er vigtige begreber, der har til formål at gøre produkter, miljøer og tjenester anvendelige og tilgængelige for alle, uanset menneskers evner, alder eller baggrund.  Derfor inviteres forskere, praktikere og eksperter verden over til at deltage i konferencen med det formål at bidrage til en fornyelse, udvikling og implementering af strategier for universelt design. 

Alle kan deltage i konferencen og man kan læse mere om konferencen via dette link. Konferencen er et overflødighedshorn af viden og særdeles aktuel for alle, der arbejder med universel design eller gerne vil lære mere om området. 

Skulle du have lyst til at deltage med et indlæg, er der deadline for indsendelse af "abstract" den 7. april 2024. Du  kan læse mere om deadlines for foredragsholdere her. 

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96