Godadgang Logo

Mange klinikker får hjælp hos God Adgang

25-01-2021

Vi glæder os hos God Adgang over, at flere og flere sundheds-behandlere i Region Hovedstaden henvender sig til God Adgang for at få et overblik over kravene til adgangsforholdene og tilgængeligheden til praksis og klinikker i regionen.

Det kan være i forbindelse med opstart af en ny klinik, hvis man skal flytte klinikken eller skal renovere. Der er mange regler, som vedrører adgangsforholdene, og det kan være en større opgave at få styr på bygningsreglementet, kravene  i overenskomsterne og ønsker fra brugerne. Mange stiller sig selv spørgsmålet, om udlejer tilbyder det rigtige, eller om entreprenøren nu også har styr på tilgængeligheden for mennesker med et handicap. Ved at gøre brug af God Adgang kan man få tjekket sine planer, så man får det bedst mulige resultat og undgår fejl.

Et besøg af God Adgang er en del af Region Hovedstadens gratis og frivillige tilbud til alle sundhedsbehandlere i regionen. 

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96