Godadgang Logo

Nye input om "Tourism for all"

12-04-2021

AITCAP 2021 er navnet på en on-line konference om temaet "Accessible & Inclusive Tourism", som afvikles over 4 torsdage i maj måned. Konferencen har samlet nogle af de bedste forskere og turistfolk, som deler ud af deres viden om mulighederne for udvikling af turistprodukter og markedsføring af turisme for alle.

Programmet er sammenfattet under følgende overskrifter:

den   6. maj - Best Practice in Accessible & Inclusive Tourism
den 13. maj - Understanding and Attracting the Accessible & Inclusive tourism market
den 20. maj - Accessible & Inclusive Destination Marketing
den 27. maj - The Future of Accessible & Inclusive Tourism

Man kan vælge at tilmelde sig en af dagene eller vælge alle 4 torsdage. Alle indlæg kan ses tidsforskudt, så man kan se dem, som det passer på tværs af tidszonerne. Prisen for alle 4 dage er AUD 104,- hvilket svarer til ca. kr. 535,-.

Læs mere om AITCAP 2021 konferencen her.

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96