Godadgang Logo

Nyt medlem - Datalogisk Institut på Københavns Universitet

12-08-2022

I disse dage venter spændte nye studerende på at starte på universiteterne landet over. For nogle studerende spiller adgangsforholdene til campusområderne, til forelæsningsrum, til gruppelokaler og til kantiner og toiletter en stor betydning for, hvordan dagen på universitetet kan forløbe. Datalogisk Institut på Københavns Universitet har valgt at få lavet en God Adgang registrering af adgangsforholdets til DIKU bygningen, som ligger i Universitetsparken 1 på Østerbro i København. Studerende kan nu læse om adgangsforholdene og dermed træffe en afgørelse om, hvorvidt det er muligt at gennemføre et studie i disse rammer ud fra egne forudsætninger og bygningens indretning. 

God Adgang registreringen giver bl.a. et overblik over styrker og svagheder i bygningens indretning i forhold til det handicap eller den funktionsnedsættelse som de studerende eller medarbejderne måtte være berørt af. Et fokus på tilgængeligheden er især vigtig, når universitet og bygningsstyrelsen planlægger renoveringer og andre forandringer i bygningen. Derfor glæder vi os hos God Adgang over, at vi har fået lov til at være med til at give input til en indretning, som vil gøre det lettere at være studerende med handicap på en uddannelse på datalogisk institut.

Læs mere om indretningen af Datalogisk Institut her. 

  

  

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96