Godadgang Logo

Service-teknikker-lærlinge i praktik hos God Adgang

01-09-2020

Furesø Kommune har to lærlinge på service-teknikker-uddannelsen, som har besluttet at skrive deres hovedopgave om de fysiske adgangsforhold til to udvalgte skoler i kommunen. Det er ikke helt almindeligt, at lærlingene på denne uddannelse interesserer sig for bygningsreglementet og tilgængelighed. Det er faktisk ifølge deres underviser første gang, at to elever har valgt at fokusere deres opgave indenfor dette område. 

Som et led i deres uddannelse er de to i praktik hos God Adgang. I gennem en uge introduceres lærlingene til universel design og tilgængelighed både i teori og i praksis. Ved at sikre et godt kendskab til bygningsreglementet og ved at drøfte praktiske eksempler i kommunen er det målet, at de to lærlinge bliver i stand til at identificerer barrierer i det byggede miljø og beskrive løsningsforslag ud fra brugernes behov og forskellige funktionsevner - ikke blot fordi der er tale om krav i bygningsreglementet -, men fordi det har betydning for rigtig mange menneskers færden og deltagelse. 

God Adgang har igennem 10 år haft et tæt samarbejde med Furesø Kommune og vi er glade for også at kunne bidrage til de to lærlinges uddannelse.

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96