Godadgang Logo

Tilgængeligheden til dagsinstitutioner

18-04-2023

Adgangsforholdene til daginstitutioner har betydning for de børn, der skal være i daginstitutionen, de forældre og bedsteforældre der skal hente og bringe børnene, og for de medarbejdere der arbejder i institutionerne. En indretning der indtænker tilgængelighed er bedre gearet til deltagelse og inklusion af alle børn og voksne omkring institutionen. Deltagelse i sommerfester, forældremøder og at være en del af hverdagen har betydning for valget af daginstitution til et barn.

I Furesø Kommune arbejder man målrettet på at få skabt et overblik over indretningen og forbedre adgangsforholdene til institutionerne i årene fremover. Nu er 22 af kommunens 35 børnehaver God Adgang mærket. Borgerne har mulighed for at læse om styrker og svagheder  i forhold til adgangsforholdene til de enkelte institutioner. 

Du kan læse mere om de enkelte institutioner på godadgang.dk via dette link. Klik ind og se både billeder og detaljer om adgangsforholdene. 

   

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96