Godadgang Logo

UD2021 er en online konference

10-10-2021

UD2021 er den 5. konference om Universel Design i det byggede miljø, som afholdes hvert andet år. Konferencen afholdes normalt fysisk i lande omkring Danmark, men i år afholdes konferencen altså i en online version i dagene 9.-11. november 2021.

Der er et spændende program, som man let kan melde sig til, bestående af forskningsresultater, vidensdeling, nye praksismetoder og meget mere.

Klik ind på hjemmesiden og se om der er noget for dig.

https://ud2021.aalto.fi/


Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96