Godadgang Logo

Værdien af rejsende med handicap

14-04-2020

I Storbritannien har man i mange år satset målrettet på at udvikle turistprodukter, som kan benyttes af alle - også mennesker med et handicap. Visitbritain har haft en klar strategi og en målsætning, som har forplantet sig gennem hele turismekæden, så der i dag er en sammenhæng og en synlighed i bestræbelserne på at skabe en gunstig udvikling både for rejsende med handicap og for turismevirksomhederne.

I den forbindelse er det især interessant, at VisitBritain har sat sig for at ville måle værdien af turisme for alle. Dette er gjort ved at lægge tre ekstra spørgsmål ind i de målemetoder, man allerede bruger indenfor turismeområdet. Derfor kan VisitBritain dokumentere værdien af turisme for alle og har netop udgivet nye tal.

"The purple pound" er betegnelsen for turismeomsætningen fra de familier eller små grupper, hvor der er en rejsende med et handicap. Du kan læse mere om de interessante tal fra undersøgelsen via dette link

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96