Godadgang Logo

ARKIVERET INDHOLD

Indholdet er måske ikke længere relevant eller gældende!

Samarbejde om ny Mærkeordning for Tilgængelighed i Island

God Adgang har indgået en aftale med firmaet Adgengi Ehf. om udvikling af en islandsk version af den danske mærkeordning for tilgængelighed. Det er en utrolig vigtig brik i God Adgangs vision om, at Mærkeordningen på sigt skal ud at arbejde - også uden for Danmark og bl.a. dække flere lande i Norden.

"Samarbejdet med Adgengi Ehf er utroligt spændende og lærerigt, og vi kan nu vise for alle, at vores system kan arbejde i flere lande" fortæller Ulla Kramer, som er sekretariatsleder i den danske mærkeordning.

Den islandske version bygger på den danske ordning. En af de helt store fordele ved samarbejdet er, at danskere nu også kan læse om tilgængeligheden til steder på Island - på dansk - og islændinge kan læse om tilgængeligheden til danske steder på islandsk. 

Den islandske version blev indviet i juni 2011 med et flot presseopbud. 

islandsk logo for mærkeordningen

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96