Godadgang Logo

ARKIVERET INDHOLD

Indholdet er måske ikke længere relevant eller gældende!

God adgang til arbejdspladsen

God adgang til arbejdspladsen giver arbejdsgivere mulighed for at få tjek på tilgængeligheden i deres virksomhed og jobsøgende eller gæster i virksomheden en mulighed for at få information om adgangsforholdene forud for et besøg. 

Mere end 1 mio danskere er berørt af en funktionsnedsættelse og findes i de fleste virksomheder og på de fleste arbejdspladser. Måske har du en medarbejder der har astma eller allergi, en der bruger høreapparat eller en der går med stok. Det stiller nogle krav til adgangsforholdene i din virksomhed for at alle kan færdes, benytte toilettet, deltage i det sociale liv i kantinen, parkere sin bil osv. God Adgang kan hjælpe dig med at få styr på de mange detaljer - store såvel som små, så gode medarbejdere ikke afskæres fra at arbejde i din virksomhed - eller måske kan fortsætte med at arbejde i din virksomhed. 

Er du jobsøgende kan du her på siden søge blandt de tilmeldte virksomheder og finde oplysninger om tilgængeligheden. Klik på dette link: "Find tilmeldte virksomheder".

Er du en virksomhed og ønsker du at få lavet et tjek af adgangsforholdene til dine arbejdspladser kan du kontakte God Adgang og få et tilbud.

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96