Godadgang Logo

ARKIVERET INDHOLD

Indholdet er måske ikke længere relevant eller gældende!

Udvikling af mærkeordningen

Mærkeordningen God Adgang er udviklet af Foreningen God Adgang i samarbejde med Dansk Standard, Turismebranchens aktører og Danske Handicaporganisationer.

 

Brugergrupper bestående af repræsentanter fra handicaporganisationerne og turistvirksomheder har været en aktiv part i formuleringen af krav og indhold i ordningen. Fuld opbakning fra samtlige handicaporganisationer og krav der baseres på tilgængelighedsbestemmelsen i lovgivningen, SBI anvisning 230 niveau B og C krav, Håndbog i Tilgængelighed fra Vejdirektoratet og DS 105 Udearealer for Alle gør, at God Adgang er en national anerkendt mærkeordning for tilgængelighed. Mærkeordningen er således udtryk for det generelt accepterede niveau for tilgængelighed fra både besøgende i og ejere af bygninger med offentlig adgang.

 

 

 

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96