Godadgang Logo

ARKIVERET INDHOLD

Indholdet er måske ikke længere relevant eller gældende!

Hvad er en mærkeordning

En mærkeordning kan defineres som et systematisk informationssystem, der giver forbrugerne en række nødvendige og pålidelige (kontrollerede) produktoplysninger, der er lette at sammenligne, således at forbrugeren er i stand til selv at vælge det produkt, der svarer til vedkommendes behov og krav.

Et velkendt eksempel på en mærkeordning er fx "Varefakta" fra Dansk Varefakta Nævn. "Varefakta" er i princippet en systematisk opbygget varedeklaration, hvor "trekant-logoet" er et signal og en garanti til forbrugeren om, at de angivne produktinformationer er korrekte og kontrollerede.

I andre sammenhænge anvendes endvidere begrebet "kvalitetsmærkeordning". Begrebet "kvalitetsmærke" angiver, at et produkt, der har erhvervet kvalitetsmærket, lever op til en række fastsatte kvalitetskrav, fx defineret i en officiel standard eller et sæt minimumkrav med tilhørende bestemmelser.

Eksempler på kvalitetsmærkeordninger er HORESTAs og Campingrådets stjerneklassifikation for henholdsvis hoteller og campingpladser, hvor antallet af stjerner markerer niveauet for overnatningsstedets faciliteter og kvalitet.

Forskellen på de to typer mærkeordninger er, at hvor en "kvalitetsmærkeordning" er baseret på et på forhånd fastlagt kriteriesæt vedrørende produktets indhold, udformning og kvalitet, så er en mærkeordning som fx "Varefakta" ikke baseret på et fastlagt kriteriesæt, men er derimod en ren deklarationsordning. "Varefakta" gør sig således ikke til dommer over et givent produkts kvalitet, men gør det muligt for forbrugeren på individuelle vilkår at orientere sig om – og sammenligne – produkternes konkrete indhold og egenskaber.

Mærkeordning for tilgængelighed er en kombination af en kvalitetsmærkeordning og en deklarationsordning.

 

close up af hvid landsbykirks tårn

Tilgængelighed til den danske kulturskat for Alle

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96