Godadgang Logo

ARKIVERET INDHOLD

Indholdet er måske ikke længere relevant eller gældende!

Hvem har glæde af tilgængelighedsmærket

Knap en mio. mennesker i Danmark er berørt af en lettere eller sværere grad af funktionsnedsættelse og vil have glæde af tilgængelighedsmæket.

Socialforskningsinstituttet udførte i 1997 en undersøgelse: Handicap og funktionshæmning i halvfemserne om antallet af personer med funktionsnedsættelse i Danmark mellem 18 og 60 år. På grundlag af spørgsmål om funktionsnedsættelsens karakter, sværhedsgrad samt arbejds-, bo- og leveforhold viste undersøgelsen at:

  • ca. 9 pct. af den danske befolkning mellem 18 og 60 år har lettere grad af funktionsnedsættelse
  • ca. 8 pct. har sværere grad af funktionsnedsættelse (handicap)
  • ca. 20 pct. (over en mio. mennesker) af den danske befolkning er i dag 60 år eller ældre.

Flere ældre giver et større behov for tilgængelighed

Forekomsten af funktionsnedsættelse stiger naturligt med alderen. Det er desuden en kendsgerning, at antallet af ældre personer fremover vil stige og udgøre en voksende andel af befolkningen. Gruppen af personer over 60 år vil således i 2020 udgøre 1,3 millioner mennesker.

På denne baggrund vurderes det skønsmæssigt, at knap en mio. mennesker i Danmark er berørt af en lettere eller sværere grad af funktionsnedsættelse og således udgør en potentiel brugergruppe for Mærkeordningen God Adgang.

Familie og venner

Til den samlede potentielle brugergruppe for Mærkeordningen er det også relevant at medregne pårørende og venner til personer med funktionsnedsættelse. Mennesker med funktionsnedsættelse ønsker på lige fod med andre mennesker at rejse, holde ferie og opleve nyt og spændende sammen med deres familie eller venner.

Familiemedlemmer og venner, der ønsker at rejse med en person med funktionsnedsættelse, er således også afhængige af, at der eksisterer gode adgangsforhold og god forbrugerinformation om tilgængelighed. På denne baggrund skønnes det, at den samlede potentielle brugergruppe af Mærkeordning God Adgang, inkl. familie og venner, alene i Danmark udgør ca. 2 mio. personer.

Overføres disse tal til europæisk plan, vurderes det, at ca. 100 mio. personer, inkl. familie og venner, både i dagligdagen og under rejse- og ferieophold er berørt af funktionsnedsættelse og problemer med tilgængelighed. Alene andelen af den europæiske befolkning, der er berørt af funktionsnedsættelse, udgør således en stor målgruppe for den europæiske rejseindustri, herunder det danske turismeerhverv.

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96