Godadgang Logo

ARKIVERET INDHOLD

Indholdet er måske ikke længere relevant eller gældende!

Niveauer i Mærkeordningen

Det er muligt at benytte Mærkeordningen God Adgang på forskellige niveauer:

  • Mærket registrering
  • Selvregistrering
  • Test

Mærket registrering

Når der skal laves en registrering, hvor der tildeles mærker til virksomheden, skal registreringen foretages af en God Adgang-godkendt registrant. Der vil efterfølgende være tredjepartskontrol og mærketildeling, og der udarbejdes en statusrapport til virksomheden på baggrund af registreringen.

Når der laves en mærket registrering, bliver virksomheden medlem af God Adgang.

Læs mere om en mærket registrering, og om hvordan man bliver medlem af Mærkeordningen. 

Man betaler for at få lavet en mærket registrering. Prisen afhænger af virksomhedens størrelse, antallet af faciliteter i virksomheden etc.


Selvregistrering

En selvregistrering er en registrering, der er lavet af en virksomhed selv eller af en bruger af et sted. En selvregistrering sker på et registreringsskema med en lang række spørgsmål - dog væsentlig færre spørgsmål end der stilles til en mærket registrering.

En selvregistrering offentliggøres på godadgang.dk efter accept fra den registrerede virksomhed. Den er beregnet til at give brugere af godadgang information om tilgængeligheden på et sted. Men der bliver ikke tildelt mærker, så man kan ikke søge informationer specifikt for en handicapgruppe.

Det er gratis at lave en selvregistrering.

Læs mere om at lave selvregistreringer, hvordan man kommer igang, og hvad man skal - og find den vejledning, der er lavet.

Test

I en test svarer man på ganske få spørgsmål omkring de grundlæggende tilgængelighedsforhold i en virksomhed. Testen er en smagsprøve, som man får en umiddelbar tilbagemelding på.

Benyt dette link for at lave en test.

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96