Godadgang Logo

ARKIVERET INDHOLD

Indholdet er måske ikke længere relevant eller gældende!

Designmanual

Der er udviklet en designmanual med det formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af Foreningen Tilgængelighed for Alle’s logomateriale. Manualen indeholder anvisninger og eksempler på brugen af logomateriale og disse skal følges i alle arbejdsprocesser som vedrører Tilgængelighedsmærket, A’et, vignetterne og FTA ’s logo og navn.

 

Designmanualen suppleres af elektroniske filer som kan rekvireres hos sekretariatet.

 

I tilfælde af tvivl om hvordan foreningen må præsenteres, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

 

Læse mere om detaljerne i designmanualen - vælg pdf dokument eller word dokument.

 

 

 

 

tilgængwelighedslogo

 

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96