Godadgang Logo

ARKIVERET INDHOLD

Indholdet er måske ikke længere relevant eller gældende!

Sådan bliver man medlem af Mærkeordningen

God Adgang aflægger gerne din virksomhed et besøg, så du kan få en introduktion til mærkeordningen. Med udgangspunkt i din virksomhed kan vi give dig inspiration til, hvordan du kan anvende en God Adgang mærkning i din virksomhed. Du kan kontakte sekretariatet og aftale et  tidspunkt for et uforpligtende møde.

Du kan også læse mere om processen nedenfor:

Registrering

For at opnå tilgængelighedsmærket skal der foretages en registrering af de fysiske forhold i din virksomhed. God Adgang tilbyder professionelle registranter, som aflægger et besøg i virksomheden og udarbejder registreringerne af bygninger og faciliteter i virksomheden.

Tildeling af mærker

God Adgang arbejder med 7 forskellige handicapkategorier: kørestolsbrugere, gang-, arm- og håndhandicappede, synshandicappede, hørehandicappede, astmatikere og allergikere, udviklingshandicappede og alle med læsevanskeligheder.

Hver gruppe har sine egne behov og krav til god adgang. Når der foretages en registrering efterprøver og validerer vi, om adgangsforholdene i din virksomhed lever op til de enkelte gruppers tilgængelighedskrav. På det grundlag tildeles mærker.

 

Synlighed på godadgang.dk

Når virksomheden har fået tildelt Tilgængelighedsmærker, præsenteres den på www.godadgang.dk. Her kan man let finde frem til informationer om adgangsforholdene i virksomheden. På overskuelige faktaark findes informationer om virksomhedens faciliteter, adresse-, telefon- og e-mailoplysninger samt fakta om tilgængeligheden. Du er nu klar til en målrettet markedsføring af din virksomhed overfor endnu flere potentielle gæster.

 

Status over tilgængeligheden

På baggrund af registreringen modtager du en statusrapport over tilgængeligheden. Der er tildelt mærker til de faciliteter, hvor alle minimumskrav er opfyldt. Rapporten indeholder en liste over de krav, som ikke er opfyldt i dag med anbefalinger til forbedringer. Rapporten er et internt arbejdsredskab, som kan bidrage til fremtidige prioriteringer af tilgængeligheden i virksomheden.

 

Log in til godadgang.dk

Din virksomhed får tildelt et log in til godadgang.dk. Her kan du selv ajourføre alle informationer om virksomhedens faciliteter, adresse-, telefon- og e-mailoplysninger. Du kan lægge billeder ind og informere om aktuelle tilbud.

 

Når du logger på, får du også adgang til registreringerne, og du kan se de forslag til forbedringer, der ligger for virksomheden.

 

God adgang i dit tempo

Selvom din virksomhed muligvis ikke opfylder alle tilgængelighedskravene, vil vi stadig anbefale dig at blive mærket. Pålidelig information om tilgængeligheden giver gæster og kunder et grundlag for at vurdere, om de kan færdes problemfrit i din virksomhed. Måske har kørestolsbrugere ikke fuld adgang på grund af niveauforskelle, men registreringen vil givet vise, at din virksomhed tilbyder god adgang for nogle af de øvrige handicapgrupper. Tilgængelighed er vigtigt – også selvom din virksomhed kun lever op til kravene i et par af kategorierne.

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96